MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar içinde aşağıda belirtilen yargı ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) AD- SOYAD: ADRES: İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, kontrat konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş mevzusu bedeli ve var ise kargo tutarı, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü dibine gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları anlatım edeceklerdir. BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu , SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan yada mal sunan adına yada hesabına hareket eden şirketi, ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari yada mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan yada yararlanan gerçek yahut tüzel kişiyi, SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini, SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait web sitesi üzerinden istek eden reel yahut tüzel kişiyi, TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI içinde akdedilen işbu sözleşmeyi, MAL: Alışverişe konu olan göç eder eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak suretiyle hazırlanan yazılım, ses, imaj ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ilişkin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile alakalı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen vakit sonuna kadar geçerlidir.

4.SATICI BİLGİLERİ Ünvanı Adres Telefon Faks Eposta

5.ALICI BİLGİLERİ Teslim edilecek kişi Teslimat Adresi Telefon Faks Eposta/kullanıcı ismi

6.SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan Adres Telefon Faks Eposta/kullanıcı ismi

7.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ 7.1 Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya boyunca inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen vakit sonuna kadar geçerlidir. 7.3. Sözleşme konusu mal yahut hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam (KDV Dahil) Kargo Tutarı Toplam : Ödeme Şekli ve Planı Teslimat Adresi Teslim Edilecek kişi Fatura Adresi Sipariş Tarihi Teslimat tarihi Teslim şekli 7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8.FATURA BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan Adres Telefon Faks Eposta/kullanıcı adı Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı esnasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9.GENEL HÜKÜMLER 9.1. ALICI, SATICI’ya ilişkin web sitesinde kontrat mevzusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön detayları okuyup, malumat sahibi bulunduğunu, elektronik ortamda lüzumlu teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvelinde, SATICI tarafınca ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ilişik temel özellikleri, mamüllerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak web sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen vakit zarfında ALICI yada ALICI’nın gösterdiği adresteki şahıs ve/yada kuruluşa teslim edilir. Bu zaman içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi niteliğinde, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve var ise güvence belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine nazaran sağlam, standartlara müsait bir halde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası esnasında lüzumlu dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.4. SATICI, sözleşmeden dünyaya gelen ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit nitelik ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 9.5. SATICI, sipariş konusu ürün yada hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme mevzusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün arasında yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük zaman arasında toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.6. ALICI, Sözleşme mevzusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme mevzusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme mevzusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.7. ALICI, Sözleşme mevzusu ürünün ALICI yada ALICI’nın gösterdiği adresteki şahıs ve/yada kuruluşa tesliminden sonrasında ALICI’ya ilişik kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme mevzusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme mevzusu ürünü 3 gün içinde nakliye gideri SATICI’ya ilişkin olacak halde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, evvelde öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/yada geciktirici hallerin oluşması şeklinde mücbir sebepler halleri sebebi ile kontrat konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme mevzusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/yada teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan istek etme hakkını sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yapmış olduğu ödemelerde, ürün ücreti 14 gün arasında kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu ödemelerde ise, ürün ücreti, siparişin ALICI tarafınca iptal edilmesinden sonra 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin yaklaşık sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem periyodu ile alakalı olduğundan, ALICI, muhtemel gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen yada daha sonra kendisi tarafınca güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve öteki iletişim bilgileri üstünden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve öteki yollarla iletişim, marketing, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya erişme hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen kontakt faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 9.10. ALICI, kontrat konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. 9.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden öncesinden, siparişte kullanılan kredi kartına ilişik emniyet açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin hüviyet ve yazışma bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bundan önceki aya ait ekstresini ya da kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ilişkin olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu malumat/belgeleri temin etmesine kadar geçecek müddette sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 9.12. ALICI, SATICI’ya ilişkin internet sitesine üye olurken verdiği şahsi ve öteki sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı bütün zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üstüne hemen, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 9.13. ALICI, SATICI’ya ilişik internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bu tarz şeyleri ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. 9.14. ALICI, SATICI’ya ilişik web sitesini hiçbir halde amme düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve rahatsız etme edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek biçimde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici yada zorlaştırıcı etkinlik (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. 9.15. SATICI’ya ilişik web sitesinin üstünden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin haiz olduğu ve/yada işlettiği başka web sitelerine ve/yada başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini yada o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 9.16. İşbu kontrat içinde sayılan maddelerden bir yahut birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen görevli olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai neticelerinden ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal sebebiyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10.CAYMA HAKKI 10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ait olması durumunda, ürünün kendisine yada gösterdiği adresteki şahıs/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiç bir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişik mesafeli sözleşmelerde ise, bu vakit sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden ilkin, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan harcamalar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı mevzusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre arasında SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, a) 3. Kişiye yada ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlediği iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) b) İade formu, c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, var ise standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. D) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç dibine sokan belgeleri ALICI’ ya geri vermek ve 20 günlük zaman içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. E) ALICI’ nın kusurundan meydana gelen bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa yada iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişim ve bozulmalardan ALICI görevli değildir. F) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının dibine düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan tenzilat miktarı iptal edilir.

11.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER ALICI’nın isteği veya açıkça şahsi gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye uygun olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, acele bozulma tehlikesi olan yada son kullanma zamanı geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sıhhat ve hijyen açısından müsait olmayan mamüller, teslim edildikten sonrasında başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması olası olmayan mamüller, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi benzer biçimde süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler yada tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya imaj kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafınca açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişik cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve şahsi bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları icap eder.

12.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapmış olduğu durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

13.YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden dünyaya gelen uyuşmazlıklarda yakınma ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine yada tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişik bilgiler alttadır: 28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici yargıcı heyetlerine, c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise kıymeti 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14.YÜRÜRLÜK ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin bütün şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafınca okunup kabul edildiğine dair onay alacak halde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI: ALICI: TARİH: